Ultrazvučna dijagnostika

ultrazvuk tdc dijagnostika

MOGUĆNOST SNIMANJA NA TERENU - NAJPOVOLJNIJE U GRADU

Zvučni talasi veće frekvencije od 20000Hz koje ljudsko uvo ne može da percipira, nazvani su ultrazvukom. Ultrazvuk prolazi kroz razna tkiva-medijume, koja pružaju određeni otpor i na taj način dobija se slika željenog dela tela. 

Ultrazvukom se kod nas može vršiti pregled:

  1. Abdomena (jetre, žučne kese, pankreasa, bubrega, slezine)
    Zahvaljujući jednostavnosti izvođenja pregleda i neškodljivosti, ultrazvuk predstavlja pouzdanu i efikasnu metodu u otkrivanju oboljenja abdominalnih organa. Da bi se obavio ovaj pregled pacijent ne treba da jede i pije 6-8 sati pre pregleda. 
  2. Male karlice (mokraćne bešike, prostate, materice, jajnika)

 Potrebno je da pacijent na pregled dođe sa punom mokraćnom bešikom.

U slučaju nemogućnosti zadržavanja urina, pacijent može u našoj kući da sedne, polako ispije tečnost i izvrši pregled.

  1. Ultrazvučni pregled štitaste žlezde

Patološke promene štitne žlezde se jednostavno i efikasno otkrivaju ovom metodom. Eho štitne žlezde uz laboratorijske nalaze hormona, kao i uz pregled endokrinologa i endokrinog hirurga predstavlja pouzdanu metodu za otkrivanje oboljenja i praćenje dejstva terapije.

ACUSON NX3 je aprat poznate kompanije Siemens, koji poseduje 3 sonde (linearnu, koveksnu i kardiološku) što mu omogućaa obavljanje svih ultrazvučnih pregleda. Poseduje najveći displej od svih aprata ove vrste, što mu garantuje veliku preciznost i prikazivanje sitnijih detalja za kraće vreme. Kao i kod ostalih pregleda u TDC-u i ove snimke možete dobiti u digitalnom formatu.

uz tdc dijagnostika

  1. Ultrazvuk dojki

Ultrazvuk je široku primenu dobio u dijagnostici oboljenja dojke, jer je neškodljiv i efikasan. Preporučuje se svim ženama da nakon 30 godine života redovno kontrolišu dojke, što znači da je minimalno potrebno jednom godišnje uraditi ovaj pregled. Uz samopregled dojki i eho dojki može se uvek na vreme otkriti eventualno postojanje patoloških promena u dojkama što pojednostavljuje i olakšava lečenje. Ovaj pregled se kod žena u fertilnom periodu radi 7 dana nakon prestanka krvarenja kod menstrualnog ciklusa.

  1. Kolor dopler krvnih sudova (vrata, nogu)

Ultrazvuk je široku primenu našao u morfološkom i funkcionalnom ispitivanju stanja krvnih sudova. Ovaj pregled omogućava prikaz strukture krvnog suda i funkcionalnih svojstva cirkulacije. Zahvaljujući velikom broju informacija koje pruža, neinvazivnosti i mogućnosti čestih kontrola, ova metoda je postala nerazdvojni deo dijagnostike cerebrovaskularnih oboljenja i oboljenja perifernih krvnih sudova i aorte. Ultrazvučnim pregledom arterija se otkriva postojanje ateromatoznih plakova i procenat suženja krvnog suda plakom. Kolor dopler metodom se meri brzina proticanja krvi kroz arterije i određuje da li je dotok u pojedina tkiva i organe dovoljan. Ovim pregledom se dijagnostikuju i druga oboljenja krvnih sudova kao što su aneurizme, tromboflebitisi i flebotromboze.

Online zakazivanje: office@topdiagnostic.rs

Top diagnostic centar partneri: