POLITIKA PRIVATNOSTI

Ko smo mi

Prokić PR specijalistička lekarska ordinacija iz oblasti radiologije

Top diagnostic centar  Beograd, ili skraćeno TDC - Top Diagnostic Centar, Triše Kaclerovića 27b, 11010 Beograd,

telefon: +381 11 77 07 897

mobilni telefon: +381 64 11 222 77

e-mail: office@topdiagnostic.rs

 Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

TDC prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • Email adresa
 • Ime i prezime
 • Broj telefona

Svrha obrade i pravni osnov

TDC  koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Komunikacija sa korisnicima
 • Ponude novih proizvoda i usluga
 • Pružanje osnovnih usluga

TDC podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 • Pristanak
 • Pristanak možete povući u svakom trenutku.
 • Legitimni interes za obradu podataka je dijagnostika bolesti

Korisnici podataka

 TDC ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

 TDC štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 • Antivirus zaštita
 • Druge mere zaštite
 • TDC čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od 5 godina

 Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

TDC ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

TDC ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

TDC ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
 • Pristup vašim podacima o ličnosti;
 • Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 • Brisanje vaših podataka o ličnosti;
 • Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
 • Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
 • U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem TDC  prijavom na:

telefon: +381 11 77 07 897

mobilni telefon: +381 64 11 222 77

e-mail: office@topdiagnostic.rs

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Top diagnostic centar partneri: