CENOVNIK

CENOVNIK

U želji da se zajedno brinemo o Vašem zdravlju, postali smo partneri sa osiguravajućim kompanijama:

OD 1-31. maja POPUST 30%

za RTG, mamografske i ultrazvučne preglede

RTG dijagnostika cena
RTG digitalni 1 snimak 2.500,00
RTG digitalni 2 snimka 3.000,00
RTG dva pregleda 4.000,00
RTG nativni abdomen 2.500,00
RTG onkološki komplet  9.000,00
RTG cele kičme 10.000,00
Opis lekara specijaliste po jednoj regiji 1.000,00
MAGNETNA REZONANCA ekstremiteta 11.500,00
MRI dijagnostika
CT kompjuterizovana tomografija glave 3D 8.000,00
Mamografska dijagnostika
MAMOGRAFIJA digitalna 5.000,00
MAMOGRAFIJA i UZ dojki  7.000,00
Opis mamografskog snimka lekara specijaliste  1.200,00
Ultrazvučna dijagnostika
UZ abdomena i male karlice 4.000,00
UZ aksila i ingvinuma 3.000,00
UZ dojki 3.500,00
UZ kile  3.000,00
UZ mekog tkiva  3.000,00
UZ zglobova 3.000,00
UZ kukova 3.000,00
UZ pregled abdomena 3.000,00
UZ pregled male karlice 3.000,00
UZ pregled štitne žlezde  3.000,00
UZ pregled urotrakta 3.000,00
Kolor dopler kardiološki pregled 4.500,00
Kolor dopler krvnih sudova nogu 4.500,00
Kolor dopler krvnih sudova vrata 3.000,00
Pregledi na terenu  
UZ pregled na terenu 9.000,00
Kolor dopler na terenu 11.000,00
RTG pregled na terenu - centar grada 1 snimak 10.500,00
RTG pregled na terenu - centar grada 2 snimka 12.500,00
RTG pregled na terenu - centar grada 4 snimka 13.000,00
RTG pregled na terenu - grad 1 snimak 12.500,00
RTG pregled na terenu - grad 2 snimka 14.500,00
RTG pregled na terenu - grad 4 snimka 15.000,00
RTG pregled na terenu - van grada 1 snimak 13.500,00
RTG pregled na terenu - van grada 2 snimka 15.500,00
RTG pregled na terenu - van grada 4 snimka 16.000,00
Opis lekara specijaliste po jednoj regiji 1.000,00
Film 35x43 RTG 400
Film 24x30 MAMMO 300

OD 1-31. maja POPUST 30%

za RTG, mamografske i ultrazvučne preglede

 

tdc zastavica

RTG dijagnostika

cena

RTG digitalni 1 snimak

2.500,00

RTG digitalni 2 snimka

3.000,00

RTG dva pregleda

4.000,00

RTG nativni abdomen

2.500,00

RTG onkološki komplet

9.000,00

RTG cele kičme

10.000,00

Opis lekara specijaliste po jednoj regiji

1.000,00

MAGNETNA REZONANCA ekstremiteta

11.500,00

MRI dijagnostika

CT kompjuterizovana tomografija glave 3D

8.000,00

Mamografska dijagnostika

MAMOGRAFIJA digitalna

5.000,00

MAMOGRAFIJA i UZ dojki

7.000,00

Opis mamografskog snimka lekara specijaliste

1.200,00

Ultrazvučna dijagnostika

UZ abdomena i male karlice

4.000,00

UZ aksila i ingvinuma

3.000,00

UZ dojki

3.500,00

UZ kile

3.000,00

UZ mekog tkiva

3.000,00

UZ zglobova

3.000,00

UZ kukova

3.000,00

UZ pregled abdomena

3.000,00

UZ pregled male karlice

3.000,00

UZ pregled štitne žlezde

3.000,00

UZ pregled urotrakta

3.000,00

Kolor dopler kardiološki pregled

4.500,00

Kolor dopler krvnih sudova nogu

4.500,00

Kolor dopler krvnih sudova vrata

3.000,00

Pregledi na terenu

UZ pregled na terenu 9.000,00
Kolor dopler na terenu 11.000,00

RTG pregled na terenu - centar grada 1 snimak

10.500,00

RTG pregled na terenu - centar grada 2 snimka

12.500,00

RTG pregled na terenu - centar grada 4 snimka

13.000,00

RTG pregled na terenu - grad 1 snimak

12.500,00

RTG pregled na terenu - grad 2 snimka

14.500,00

RTG pregled na terenu - grad 4 snimka

15.000,00

RTG pregled na terenu - van grada 1 snimak

13.500,00

RTG pregled na terenu - van grada 2 snimka

15.500,00

RTG pregled na terenu - van grada 4 snimka

16.000,00

Opis lekara specijaliste po jednoj regiji

1.000,00

Film 35x43 RTG

400,00

Film 24x30 MAMMO

300,00