CENOVNIK

CENOVNIK

U želji da se zajedno brinemo o Vašem zdravlju, postali smo partneri sa osiguravajućim kompanijama:


tdc zastavica

RTG dijagnostika

cena

RTG digitalni 1 snimak

2.500,00

RTG digitalni 2 snimka

4.000,00

RTG nativni abdomen

2.500,00

RTG onkološki komplet

12.000,00

RTG cele kičme

10.000,00

RTG snimanje pasaže jednjaka i želuca

13.000,00

RTG snimanje akta gutanja

7.000,00

RTG snimanje pasaže tankog creva

13.000,00

RTG snimanje debelog creva - irigografija

17.000,00

RTG intravenska urografija

20.000,00

Magnetna rezonanca

MAGNETNA REZONANCA ekstremiteta

11.500,00

CT kompjuterizovana tomografija glave 3D

CT pregled sinusa i kostiju lica

8.000,00

CT pregled temporomandibularnih zglobova

8.000,00

CT pregled maksile (gornja vilica)

8.000,00

CT pregled mandibule (donja vilica)

8.000,00

Mamografska dijagnostika

MAMOGRAFIJA digitalna

5.000,00

MAMOGRAFIJA i UZ dojki

7.000,00

Ultrazvučna dijagnostika

UZ pregled abdomena

4.000,00

UZ aksila i ingvinuma

3.000,00

UZ dojki

3.500,00

UZ mekog tkiva

3.000,00

UZ zglobova

3.000,00

UZ kukova

3.000,00

UZ pregled male karlice

3.000,00

UZ pregled štitne žlezde

3.000,00

UZ pregled urotrakta

3.000,00

Kolor dopler

3.000,00

Kolor dopler kardiološki pregled

4.500,00

Kolor dopler krvnih sudova ruku

4.000,00

Kolor dopler krvnih sudova nogu

4.500,00

Kolor dopler krvnih sudova vrata

3.000,00

UZ abdomena sa kolor doplerom

6.000,00

Pregledi na terenu

UZ pregled na terenu

9.000,00

Kolor dopler na terenu

11.000,00

RTG pregled na terenu -centar grada 1 snimak

10.500,00

RTG pregled na terenu -centar grada 2 snimka

12.500,00

RTG pregled na terenu -centar grada 4 snimka

13.000,00

RTG pregled na terenu - grad 1 snimak

12.500,00

RTG pregled na terenu - grad 2 snimka

14.500,00

RTG pregled na terenu - grad 4 snimka

15.000,00

RTG pregled na terenu - van grada 1 snimak

13.500,00

RTG pregled na terenu - van grada 2 snimka

15.500,00

RTG pregled na terenu - van grada 4 snimka

16.000,00

Opisi lekara

Opis mamografskog snimka lekara specijaliste

1.200,00

Opis lekara specijaliste po jednoj regiji regiji

1.000,00

Opis lekara specijaliste onkološkog kompleta

4.000,00

Film 35x43 RTG

400,00

Film 24x30 MAMMO

300,00

 Cenovnik važi od 10.06.2022.

Cenovnik važi od 10.06.2022.


tdc zastavica

RTG dijagnostika

cena

RTG digitalni 1 snimak

2.500,00

RTG digitalni 2 snimka

4.000,00

RTG nativni abdomen

2.500,00

RTG onkološki komplet

12.000,00

RTG cele kičme

10.000,00

RTG snimanje pasaže jednjaka i želuca

13.000,00

RTG snimanje akta gutanja

7.000,00

RTG snimanje pasaže tankog creva

13.000,00

RTG snimanje debelog creva - irigografija

17.000,00

RTG intravenska urografija

20.000,00

Magnetna rezonanca

MAGNETNA REZONANCA ekstremiteta

11.500,00

CT kompjuterizovana tomografija glave 3D

CT pregled sinusa i kostiju lica

8.000,00

CT pregled temporomandibularnih zglobova

8.000,00

CT pregled maksile (gornja vilica)

8.000,00

CT pregled mandibule (donja vilica)

8.000,00

Mamografska dijagnostika

MAMOGRAFIJA digitalna

5.000,00

MAMOGRAFIJA i UZ dojki

7.000,00

Ultrazvučna dijagnostika

UZ pregled abdomena

4.000,00

UZ aksila i ingvinuma

3.000,00

UZ dojki

3.500,00

UZ mekog tkiva

3.000,00

UZ zglobova

3.000,00

UZ kukova

3.000,00

UZ pregled male karlice

3.000,00

UZ pregled štitne žlezde

3.000,00

UZ pregled urotrakta

3.000,00

Kolor dopler

3.000,00

Kolor dopler kardiološki pregled

4.500,00

Kolor dopler krvnih sudova ruku

4.000,00

Kolor dopler krvnih sudova nogu

4.500,00

Kolor dopler krvnih sudova vrata

3.000,00

UZ abdomena sa kolor doplerom

6.000,00

Pregledi na terenu

UZ pregled na terenu

9.000,00

Kolor dopler na terenu

11.000,00

RTG pregled na terenu -centar grada 1 snimak

10.500,00

RTG pregled na terenu -centar grada 2 snimka

12.500,00

RTG pregled na terenu -centar grada 4 snimka

13.000,00

RTG pregled na terenu - grad 1 snimak

12.500,00

RTG pregled na terenu - grad 2 snimka

14.500,00

RTG pregled na terenu - grad 4 snimka

15.000,00

RTG pregled na terenu - van grada 1 snimak

13.500,00

RTG pregled na terenu - van grada 2 snimka

15.500,00

RTG pregled na terenu - van grada 4 snimka

16.000,00

Opisi lekara

Opis mamografskog snimka lekara specijaliste

1.200,00

Opis lekara specijaliste po jednoj regiji regiji

1.000,00

Opis lekara specijaliste onkološkog kompleta

4.000,00

Film 35x43 RTG

400,00

Film 24x30 MAMMO

300,00

 

RTG dijagnostika

cena

RTG digitalni 1 snimak

2.500,00

RTG digitalni 2 snimka

4.000,00

RTG nativni abdomen

2.500,00

RTG onkološki komplet

12.000,00

RTG cele kičme

10.000,00

RTG snimanje pasaže jednjaka i želuca

13.000,00

RTG snimanje akta gutanja

7.000,00

RTG snimanje pasaže tankog creva

13.000,00

RTG snimanje debelog creva - irigografija

17.000,00

RTG intravenska urografija

20.000,00

Magnetna rezonanca

MAGNETNA REZONANCA ekstremiteta

11.500,00

CT kompjuterizovana tomografija glave 3D

CT pregled sinusa i kostiju lica

8.000,00

CT pregled temporomandibularnih zglobova

8.000,00

CT pregled maksile (gornja vilica)

8.000,00

CT pregled mandibule (donja vilica)

8.000,00

Mamografska dijagnostika

MAMOGRAFIJA digitalna

5.000,00

MAMOGRAFIJA i UZ dojki

7.000,00

Ultrazvučna dijagnostika

UZ pregled abdomena

4.000,00

UZ aksila i ingvinuma

3.000,00

UZ dojki

3.500,00

UZ mekog tkiva

3.000,00

UZ zglobova

3.000,00

UZ kukova

3.000,00

UZ pregled male karlice

3.000,00

UZ pregled štitne žlezde

3.000,00

UZ pregled urotrakta

3.000,00

Kolor dopler

3.000,00

Kolor dopler kardiološki pregled

4.500,00

Kolor dopler krvnih sudova ruku

4.000,00

Kolor dopler krvnih sudova nogu

4.500,00

Kolor dopler krvnih sudova vrata

3.000,00

UZ abdomena sa kolor doplerom

6.000,00

Pregledi na terenu

UZ pregled na terenu

9.000,00

Kolor dopler na terenu

11.000,00

RTG pregled na terenu - centar grada 1 snimak

10.500,00

RTG pregled na terenu - centar grada 2 snimka

12.500,00

RTG pregled na terenu - centar grada 4 snimka

13.000,00

RTG pregled na terenu - grad 1 snimak

12.500,00

RTG pregled na terenu - grad 2 snimka

14.500,00

RTG pregled na terenu - grad 4 snimka

15.000,00

RTG pregled na terenu - van grada 1 snimak

13.500,00

RTG pregled na terenu - van grada 2 snimka

15.500,00

RTG pregled na terenu - van grada 4 snimka

16.000,00

Opisi lekara

Opis mamografskog snimka lekara specijaliste

1.200,00

Opis lekara specijaliste po jednoj regiji regiji

1.000,00

Opis lekara specijaliste onkološkog kompleta

4.000,00

Film 35x43 RTG

400,00

Film 24x30 MAMMO

300,00

 Cenovnik važi od 10.06.2022.

Cenovnik važi od 10.06.2022.

RTG dijagnostika

cena

RTG digitalni 1 snimak

2.500,00

RTG digitalni 2 snimka

4.000,00

RTG nativni abdomen

2.500,00

RTG onkološki komplet

12.000,00

RTG cele kičme

10.000,00

RTG snimanje pasaže jednjaka i želuca

13.000,00

RTG snimanje akta gutanja

7.000,00

RTG snimanje pasaže tankog creva

13.000,00

RTG snimanje debelog creva - irigografija

17.000,00

RTG intravenska urografija

20.000,00

Magnetna rezonanca

MAGNETNA REZONANCA ekstremiteta

11.500,00

CT kompjuterizovana tomografija glave 3D

CT pregled sinusa i kostiju lica

8.000,00

CT pregled temporomandibularnih zglobova

8.000,00

CT pregled maksile (gornja vilica)

8.000,00

CT pregled mandibule (donja vilica)

8.000,00

Mamografska dijagnostika

MAMOGRAFIJA digitalna

5.000,00

MAMOGRAFIJA i UZ dojki

7.000,00

Ultrazvučna dijagnostika

UZ pregled abdomena

4.000,00

UZ aksila i ingvinuma

3.000,00

UZ dojki

3.500,00

UZ mekog tkiva

3.000,00

UZ zglobova

3.000,00

UZ kukova

3.000,00

UZ pregled male karlice

3.000,00

UZ pregled štitne žlezde

3.000,00

UZ pregled urotrakta

3.000,00

Kolor dopler

3.000,00

Kolor dopler kardiološki pregled

4.500,00

Kolor dopler krvnih sudova ruku

4.000,00

Kolor dopler krvnih sudova nogu

4.500,00

Kolor dopler krvnih sudova vrata

3.000,00

UZ abdomena sa kolor doplerom

6.000,00

Pregledi na terenu

UZ pregled na terenu

9.000,00

Kolor dopler na terenu

11.000,00

RTG pregled na terenu -centar grada 1 snimak

10.500,00

RTG pregled na terenu -centar grada 2 snimka

12.500,00

RTG pregled na terenu -centar grada 4 snimka

13.000,00

RTG pregled na terenu - grad 1 snimak

12.500,00

RTG pregled na terenu - grad 2 snimka

14.500,00

RTG pregled na terenu - grad 4 snimka

15.000,00

RTG pregled na terenu - van grada 1 snimak

13.500,00

RTG pregled na terenu - van grada 2 snimka

15.500,00

RTG pregled na terenu - van grada 4 snimka

16.000,00

Opisi lekara

Opis mamografskog snimka lekara specijaliste

1.200,00

Opis lekara specijaliste po jednoj regiji regiji

1.000,00

Opis lekara specijaliste onkološkog kompleta

4.000,00

Film 35x43 RTG

400,00

Film 24x30 MAMMO

300,00